Tuesday, July 16, 2013

tangan yang belum pernah aku sentuh

dengan nama Allah

tangan yang hendak aku pimpin
dengan tangan aku yang berpeluh

tangan yang belum pernah aku sentuh

keatas garisan yang lurus
dengan  tetap dan terurus
dengan lembut dan patuh

teguh
demi Allah Taala JalajalaluhNo comments: